Geschiedenis

Het dijkmagazijn heeft sinds de bouw in 1856 tot omstreeks 1950 een belangrijke rol gespeeld in de ‘strijd tegen het water’ in de Over Betuwe. In deze periode liepen dijklegers wacht tijdens hoogwater. Een dijkleger werd een rot genoemd en stond onder leiding van een rotmeester. Jonge mannen uit Elden en Driel vormden het tijdelijke leger. Werd een slechte plek ontdekt in de dijk, dan werd deze terstond gerepareerd, met bouwmaterialen. Deze lagen opgeslagen in het magazijn. Vanaf de jaren 50 werden de dijken preventief onderhouden door aannemers, in opdracht van het Polderdistrict Over Betuwe. De rotten waren niet langer nodig. De aanbesteding voor de bouw vond plaats op 22 juli 1856. In de buurt van Arnhem is dit langs de Rijn een van de laatst overgebleven exemplaren. Het eerstvolgende dijkmagazijn aan Betuwse zijde van de Rijn staat in Ingen. Aan de noordzijde van de Rijn staat het dichtstbijzijnde dijkmagazijn in Wageningen. Langs de Waal zijn meer dijkmagazijnen overgebleven. Onder andere in Bemmel, Weurt en Dodewaard staan nog dijkmagazijnen. Het dijkmagazijn bij Elden is in zijn soort bijzonder omdat het na een verbouwing in 1948 ook een woonhuisfunctie heeft gehad. De kantonnier in dienst bij het Polderdistrict, de heer Arissen, ging hier toen mijn zijn gezin wonen.

Een van de zoons van de heer Arissen, is zeer geïnteresseerd in historie. Uiteraard heeft hij de historie van het bijzondere huis waar hij opgroeide, in beeld gebracht. Door op onderstaande link te klikken, kunt u zijn verhaal lezen.

 Dijkmagazijn_Elden_Update_2006.pdf

Foto’s

 

dijkmagazijn-1-1878

Deze eerste foto geeft een beeld uit 1878.

Op de voorgrond staat het huis van de opzichter bij de bouw van de spoorbrug destijds. Die woonde dus echt op zijn werk.

Het tweede gebouw is het dijkmagazijn en het achterste gebouw is een cafe aan de dijk. Dit cafe is in de tachtiger jaren van de vorige eeuw gesloopt.

 

Devolgende twee foto’s zijn van kort na de tweede wereldoorlog.

Op de foto’s is de vernielde brug te zien en het dijkmagazijn zoals het er toen uitzag.

dijkmagazijn-2-1947dijkmagazijn-3-1947

 

 Bezoekadres:
Dijkmagazijn Elden
Drielsedijk 4, Elden-Arnhem 

googlemaps

 

Secretariaat:
Klapstraat 58
6842 AG Elden-Arnhem


 

Deze website wordt gesponsord door webnovation.nl

webnovation-home