Burger initiatief

Kort  na de renovatie van het dijkmagazijn startte Jaap Huurman in zijn rol van voorzitter van de stichting Gelderse dijkmagazijnen een burgerinitiatief. Doel hiervan was het exploitatie gereed maken van het dijkmagazijn. Onderstaande tekst dateert uit die tijd. Het illustreert de volharding die de vrijwilligers aan de dag legden, om het dijkmagazijn te behouden.

 

OPROEP

Download deze tekst, print deze uit, zet uw handtekening met vermelding van uw naam en adres, én geboortedatum en stuur het geheel per post naar het secretariaat, p/a klapstraat 58, 6842 AG Elden, gemeente Arnhem.
 gdm_burgerinitiatief.pdf

Al bijna vier jaar probeert een aantal vrijwilligers, samen met de NV BOEi (Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van industrieel erfgoed), om Arnhem een unieke voorziening-van-historische-allure rijker te maken.

We hebben het over het Dijkmagazijn Elden aan de Rijndijk bij de spoorbrug in Arnhem-Zuid.

Het is gered van de sloop.

En met hulp van de Provincie (bijdrage van € 100.000), van de Europese Unie (bijdrage van € 80.000), van enkele particulieren uit Elden (renteloze leningen ten bedrage van € 52.000) en van de gemeente (bijdrage van € 5.000) is, zoals bekend, de eerste fase van de redding en restauratie aangepakt.

Nog even doordouwen en we hebben een hele mooie expositieruimte (nadruk op omgang met het water) en een fraai bezoekerscentrum voor Meinerswijk, PLUS een vergader- en netwerkcentrum voor Elden en Arnhem-Zuid, voor non-profit-instellingen, voor overheden en voor bedrijven.

 

Wat nu moet volgen is de tweede fase van de restauratie en de inrichting, die afhankelijk van de vrijwillige inzet tussen de € 150.000 en € 250.000 gaat kosten.

Hiervoor heeft de Stichting € 5.000 binnen van het Bernhard Fonds en € 15.000 van het Bouwfonds-Cultuurfonds.

Om de grote investeringen binnen te halen en een (van subsidies onafhankelijke) expoloitatie van het Dijkmagazijn Elden mogelijk te maken, is een forsere inzet van de gemeente dringend gewenst.

 

Hierover is vóór de vakantie gepraat met het College van B&W, in de persoon van Wethouder Van Gastel.

Meest concrete resultaat is dat er gekeken gaat worden, of de medewerking van de Stichting aan het realiseren van oefenruimte voor popgroepen in Arnhem-Zuid óók een ondersteuning voor ons Dijkmagazijn Elden op kan leveren.

De Stichting geeft die medewerking graag, maar er is meer steun mogelijk (en besproken in het gesprek met de Wethouder) EN die hoeft de gemeente niet zoveel geld te kosten.

 

Daarom stellen wij de Gemeenteraad voor de volgende besluiten te nemen:

1. Het College te laten bezien, of de (tijdelijke) ontwikkeling van Meinerswijk ruimte biedt voor de doorontwikkeling van het Dijkmagazijn Elden als diens bezoekerscentrum,

2. Het College te laten bezien of het Dijkmagazijn Elden iets kan betekenen voor het voornemen om in Arnhem-Zuid een oefenruimte voor popgroepen te vestigen,

3. Het College te machtigen om de aansluiting van het Dijkmagazijn Elden op het rioleringsstelsel te plaatsen op het Gemeentelijk Rioleringsplan (hetgeen geen precedent is, omdat het hier gaat om een non-profit-voorziening zonder woonbestemming),

4. Het College te vragen met de nieuwe Dijkgraaf van Waterschap Rivierenland te overleggen over een zelfde behandeling van Dijkmagazijn Elden, als andere waterschappen met hun dijkmagazijnen hebben gedaan (bijvoorbeeld voor Dijkmagazijn Beuningen en voor Dijkmagazijn Aerdt),

5. Het College te vragen met de Stichting te zoeken naar partners in de Stadsregio en aan de andere kant van de grens, zodat er een bijdrage gevraagd kan worden van de EU-regio,

6. Het College te vragen om met de Stichting en met BOEi te zoeken naar andere fondsen, die de laatste, benodigde investeringen kunnen dekken.

 

Aldus ondertekend door minstens 100 ingezetenen van de Gemeente Arnhem van 16 jaar en ouder, die de Stichting Gelderse Dijkmagazijnen tevens machtigen, om deze voorstellen aan te passen en te verfijnen na discussie met u.

 



Bezoekadres:
Dijkmagazijn Elden
Drielsedijk 4, Elden-Arnhem 

googlemaps

 

Secretariaat:
Klapstraat 58
6842 AG Elden-Arnhem


 

Deze website wordt gesponsord door webnovation.nl

webnovation-home